AKO ZABLOKOVAŤ USB PORTY?

K naplneniu nariadenia GDPR je potrebné zamedziť, aby si zamestnanci odnášali domov citlivé osobné dáta na USB kľúči. Ak sa tieto dáta stratia, firma či organizácia je vystavená bezpečnostnému riziku. V takom prípade treba kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov a všetky osoby dotknuté v stratených databázach, čo môže byť časovo aj finančne náročné. Z tohto dôvodu sa viac oplatí investovať do zablokovania USB portov a mechanicky zabrániť tomu, aby sa dáta z vybraných počítačov, notebookov či laptopov vôbec dali prekopírovať na USB kľúč.

USB Port Lock (CSK-UL10)

Takýmto zariadením, ľudovo nazývaným bloker, je aj blocker USB pre rôzne typy USB portov od SmartKeeper. Zámky Link Lock, USB Port Lock, Mini USB Port Lock, Micro USB Port Lock či USB Cable Lock blokujú USB porty a zabraňujú odobrať k nim pripojené zariadenia. Blokovač / bezpečnostný zámok stačí zasunúť do portu a viac do portu flashku alebo USB kábel nepripojíte. Naopak, stačí len použiť príslušné zariadenie, v našom prípade unikátny kľúč, na odomknutie zámku a blokovače sa dajú ľahko vybrať.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »

PREDSTAVENIE USB PORT LOCK

Bezpečnostný produkt USB Port Lock fyzicky zabezpečuje a chráni USB port bez napájania alebo softvéru. Zabraňuje úniku interných údajov alebo neoprávnenému prístupu cez USB port.

Read More »