OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie. Pomocou bezpečnostných produktov SmartKeeper dokážete spravovať bezpečnosť akýchkoľvek sieťových káblov v prostredí, kde sa nachádza Local Area Network port t.j. RJ-45 Ethernet socket. Umožňujú efektívne riadenie bezpečnosti siete pre externých používateľov bez dodatočného systému kontroly bezpečnosti. Inštalácia týchto produktov je pritom veľmi jednoduchá a nízka na náklady.

Network Module Lock (CSK-NM10)

LAN Cable Link Lock je riešenie, ktoré obmedzuje prístup k rozhraniu RJ-45. Prístup k tomuto rozhraniu je možný iba pomocou špeciálneho sieťového kábla LAN Cable Link Lock. Komunikácia cez LAN port je možná len pre kompatibilné sieťové káble LAN Cable Link Lock tzn., že LAN port nerozpozná bežné sieťové káble a port je automaticky chránený proti neoprávnenému prístupu pomocou iných RJ-45 káblov. LAN Cable Link Lock sa odporúča použiť v kombinácii s ďalšími produktmi, ako sú: LAN Cable Lock Plus, Network Module Lock 4P, Network Module Lock 8P alebo Network Module Lock 12P .

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »

PREDSTAVENIE USB PORT LOCK

Bezpečnostný produkt USB Port Lock fyzicky zabezpečuje a chráni USB port bez napájania alebo softvéru. Zabraňuje úniku interných údajov alebo neoprávnenému prístupu cez USB port.

Read More »