Essential

Zámky SmartKeeper Essential sú k dispozícii v niekoľkých voľne dostupných variantoch odlíšených farbou. Zámky konkrétnej farby môžete odomknúť len kľúčom rovnakej farby

USB Security

Network Security

Other Security

Power Security