Essential

Zámky SmartKeeper Essential sú k dispozícii v niekoľkých voľne dostupných variantoch odlíšených farbou. Zámky konkrétnej farby môžete odomknúť len kľúčom rovnakej farby.

Security Keys

USB Security

Network Security

System Security

Other Security

Power Security