PREDSTAVENIE USB PORT LOCK

Bezpečnostný produkt USB Port Lock fyzicky zabezpečuje a chráni USB port bez napájania alebo softvéru. Zabraňuje úniku interných údajov alebo neoprávnenému prístupu cez USB port. Použitie tohto produktu je v akomkoľvek prostredí, ktorý má Universal Serial Bus port. Vďaka veľmi tesnému kľúčovému otvoru (v produktovej rade Professional len 0,4 mm) odstránenie zámku USB Port Lock bez kľúča je extrémne náročné. Odstránenie je možné iba s kľúčom Professional Port Lock Key (v rade Professional), prípadne kľúčom Basic Port Lock Key (v rade Essential), ktoré sú kompatibilné aj s inými bezpečnostnými produktmi SmartKeeper.

Zámok USB Port Lock je v porovnaní s inými softvérovými riešeniami cenovo efektívny a trvácny produkt. Jeho inštalácia je jednoduchá s bezprostredným použitím bez potreby aktualizácie alebo údržby.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »