PREDSTAVENIE NETWORK PORT LOCK PLUS

Bezpečnostný produkt Network Port Lock Plus z rady Professional RJ45 Port Lock z rady Essentials fyzicky zabezpečuje LAN – sieťový port bez akéhokoľvek napájania alebo softvéru. Zabraňuje úniku údajov alebo neoprávnenému prístupu cez sieťový port. Použitie tohto produktu je v akomkoľvek prostredí s Local Area Network portom (RJ45). Network Port Lock Plus v porovnaní s obyčajným Network Port Lock vylepšuje bezpečnosť vďaka vnorenému prevedeniu. Vďaka veľmi tesnému kľúčovému otvoru je odstránenie zámku Network Port Lock Plus bez kľúča extrémne náročné. Odstránenie je možné iba s kľúčom Professional Port Lock Key, ktorý je kompatibilný aj s inými bezpečnostnými produktmi SmartKeeper.

Network Port Lock Plus

Medzi hlavné výhody tohto produktu patria:

  • Efektívne riadenie bezpečnosti siete a sieťovej komunikácie bez dodatočného systému na kontrolu bezpečnosti
  • Eliminácia bezpečnostných rizík uzamknutím resp. zablokovaním nepoužívaných portov
  • Zvýšená účinnosť zabezpečenia LAN portov s použitím produktu LAN Cable Lock a Link Lock na ochranu sieťových káblov

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »

PREDSTAVENIE USB PORT LOCK

Bezpečnostný produkt USB Port Lock fyzicky zabezpečuje a chráni USB port bez napájania alebo softvéru. Zabraňuje úniku interných údajov alebo neoprávnenému prístupu cez USB port.

Read More »