Ochrana pred odpojením elektrických káblov

Zámok Power Cord Lock je elektrický kábel, ktorého koncovka IEC sa dá zaistiť proti náhodnému vytiahnutiu. Kábel neobsahuje zamykanie, nie je preto potrebný ani kľúč. Koncovka kábla obsahuje zarážku, ktorou sa kábel zahryzne do zásuvky.

Power Cord Lock chráni pred náhodným odpojením počítačov, serverov a väčšiny elektrických spotrebičov. Je vhodný pre rôzne aplikácie, ktoré vyžadujú bezpečný zdroj napájania. Svoje využitie nachádza na miestach so zvýšenými vibráciami, pri terénnej technike ako aj na miestach pohybu osôb okolo elektroniky, napríklad:

  • koncerty, diskotéky, bary – pripojenie reproduktorových sústav a audiotechniky,
  • stavebníctvo – pripojenie mobilnej elektroniky,
  • armáda – pripojenie mobilnej techniky v pozemných vozidlách,
  • letectvo – pripojenie leteckej techniky na zemi a vo vzduchu,
  • námorníctvo – elektronika na lodiach a člnoch,
  • zdravotníctvo – pripojenie životne dôležitých medicínskych prístrojov,
  • IT – pripojenie serverov a kritickej IT techniky.

Unikátny patentovaný mechanizmus pre uzamykanie IEC konektorov je vhodný pre použitie s akýmikoľvek štandardnými vstupmi C14 alebo C20 (resp. C13 alebo C19). Konektor je navrhnutý tak, že nemôže byť náhodne vytiahnutý alebo vyvibrovaný zo vstupu. Power Cord Lock chráni spotrebiče, ktoré sú citlivé na vibrácie.

Pre inštaláciu kábla so zámkom Power Cord Lock  sa nevyžadujú žiadne úpravy existujúcich vstupov IEC v elektrospotrebičoch / elektrických zariadeniach, čo umožňuje jednoduchú montáž. Power Cord Lock odolá ťažnej sile 200 N.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »

PREDSTAVENIE USB PORT LOCK

Bezpečnostný produkt USB Port Lock fyzicky zabezpečuje a chráni USB port bez napájania alebo softvéru. Zabraňuje úniku interných údajov alebo neoprávnenému prístupu cez USB port.

Read More »