AKO EFEKTÍVNE A LACNO CHRÁNIŤ PRACOVNÉ STANICE?

Pracovné stanice sú pre bezpečnosť vašej organizácie rovnako dôležité ako servery. Nezabezpečená pracovná stanica samozrejme vo väčšine prípadov ovplyvňuje iba jedného používateľa, zatiaľ čo server môže ovplyvniť tisíce používateľov. Je ale zaujímavé, že všetky najväčšie útoky či narušenia za posledné obdobie sa začali kompromitovanou pracovnou stanicou a nie serverom. Aj keď servery a pracovné stanice pracujú v podstate s rovnakým operačným systémom, zabezpečenie pracovných staníc je veľmi odlišné od serverov. Medzi hlavné rozdiely, ktoré majú vplyv na bezpečnosť, patria:

  • Nedostatok fyzickej bezpečnosti pre pracovné stanice vo všeobecnosti, mobilita notebookov a tabletov.
  • Interaktívne využívanie pracovných staníc bez dozoru. Pracovné stanice majú oveľa väčšiu interakciu s nedôveryhodnými používateľmi či zdrojmi.
  • Pracovné stanice používajú koncoví používatelia s menším bezpečnostným povedomím a menej technickými znalosťami.

Ďalším problémom, ktorý ovplyvňuje bezpečnosť pracovných staníc, je samotný počet pracovných staníc a spôsob, akým „prichádzajú a odchádzajú“ vo vašej sieti.

Technológia SmartKeeper prichádza s bezpečnostným riešením, ako môžete spravovať a riadiť prístup pre všetky systémy vo vašej sieti. SmartKeeper prináša nezávislé riešenie pre dodržiavanie IT bezpečnosti a reguláciu portov pracovných staníc. Naše riešenie má obrovskú výhodu zabezpečeného prostredia v porovnaní s nákladmi na obstaranie a neustály vývoj a aktualizácie softvérových produktov.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »