AKO SPLNIŤ POŽIADAVKY ZÁKONA O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI VO FABRIKE?

Každá firma sa môže stať obeťou kybernetických útokov, respektíve každá firma je potenciálnym cieľom. Nie je dôležite aká ste firma podľa veľkosti. Viac ako polovica európskych firiem zaznamenala aspoň jeden kybernetický útok za posledné dva roky. Väčšina prípadov vyústila do narušenia služieb, problémov s integritou údajov a časť dokonca viedla až k strate údajov.

Pomocou produktov SmartKeeper organizácia či firma získa kompletné služby súvisiace s ochranou firemnej infraštruktúry a siete pred bežnými rizikami, nemusí napríklad vynakladať peniaze a čas na nákupy a aktualizáciu potrebného bezpečnostného softvéru či licencií. Použitím bezpečnostných zámkov zákazník získava kompletnú ochranu a zabezpečenie a nemusí venovať čas i ľudské zdroje na manažovanie hardvérovej bezpečnosti. Riadiace počítače, laptopy (notebooky), roboty a výrobné linky vo fabrikách sú miesta, kde zámky na IT porty SmartKeeper nachádzajú svoje uplatnenie.

Ako jeden z príkladov uvádzame zabezpečenie sieťových prvkov (switche, routre) na výrobnej linke. Zákon prikazuje mať tieto sieťové prvky chránené proti pripojeniu cudzích zariadení ako aj proti odpojeniu aktívnych sieťových káblov. Jedným riešením je umiestniť switche a routre do uzamykateľnej skrine, čo so sebou prináša zvýšené náklady na káblové trasy. Alternatívnym a efektívnejším riešením je využiť zámky SmartKeeper – Network Port Lock / RJ45 Port Lock proti pripojeniu cudzích LAN káblov a LAN Cable Lock Plus / Network Module Lock proti odpojeniu pripojených sieťových káblov.

Podobné príklady môžeme nájsť okrem fabrík a výrobného priemyslu aj v kanceláriách, bankách, školách, laboratóriách, nemocniciach a ďalších oblastiach.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »