JAK SPLNIT POŽADAVKY ZÁKONA O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V TOVÁRNĚ?

Každá firma se může stát obětí kybernetických útoků, respektive každá firma je potenciálním cílem. Ať už jste menší, střední nebo větší firma, rozdíly se nedělají. Více než polovina evropských firem zaznamenala alespoň jeden kybernetický útok za poslední dva roky. Většina případů vyústila do narušení služeb, problémů s integritou dat a část dokonce vedla až ke ztrátě dat.

Pomocí produktů SmartKeeper organizace či firma získá kompletní služby spojené s ochranou firemní infrastruktury a sítě před běžnými riziky, nemusí například vynakládat peníze a čas na nákupy a aktualizaci potřebného bezpečnostního softwaru či licencí. Použitím bezpečnostních zámků zákazník získává kompletní ochranu a zabezpečení a nemusí věnovat čas i lidské zdroje k řízení hardwarové bezpečnosti. Řídicí počítače, laptopy, roboty a výrobní linky v továrnách jsou místa, kde zámky na IT porty SmartKeeper nacházejí své uplatnění.

Jako jeden z příkladů uvádíme zabezpečení síťových prvků (switche, routery) na výrobní lince. Zákon přikazuje mít tyto síťové prvky chráněny proti připojení cizích zařízení jakož i proti odpojení aktivních síťových kabelů. Jedním z řešení je umístit switche a routery do uzamykatelné skříně (racku), což s sebou však přináší zvýšené náklady na kabelové trasy. Alternativním a efektivnějším řešením je využít zámky SmartKeeper – Network Port Lock Plus / RJ45 Port Lock proti připojení cizích LAN kabelů a LAN Cable Link Lock / LAN Cable Lock / Network Module Lock proti odpojení připojených síťových kabelů.

Podobné příklady můžeme najít kromě továren a výrobního průmyslu i v kancelářích, bankách, školách, laboratořích, nemocnicích a v dalších oblastech života.

PŘEDSTAVENÍ LINK LOCK

Pomocí produktu Link Lock z řady Professional dokážete spravovat a kontrolovat používání jakéhokoli zařízení USB. Alternativou k profesionálnímu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »

PŘEDSTAVENÍ USB PORT LOCK

Bezpečnostní produkt USB Port Lock fyzicky zajišťuje a chrání USB port bez napájení nebo softwaru. Zabraňuje úniku interních dat nebo neoprávněnému přístupu přes USB port.

Read More »