AKO OCHRÁNIŤ IT TECHNIKU VO VONKAJŠOM PROSTREDÍ?

Hardvér pracujúci niekoľko rokov vo vonkajšom prostredí je vystavený atmosférickým vplyvom, ktoré sa vedia prejaviť poškodením na rozhraniach, spojoch a súčiastkach. Toto sa stáva aj na zariadeniach, ktoré sú na prvý pohľad „dobre chránené“ prístreškom, alebo umiestnené v budove. Z dlhodobého hľadiska sa rozhrania elektronických zariadení môžu zaniesť nečistotami a vplyvom vonkajších faktorov, ktoré majú na informačné technológie dopad, sa môžu poškodiť a znefunkčniť. Z tohto pohľadu je najúčinnejším a zároveň najlacnejším riešením séria produktov SmartKeeper, ktoré vhodným spôsobom s ľahkou aplikáciu dokonale chránia komponenty IT techniky pred nečistotami, poškodením, zneužitím či odcudzením. Zaslepením nevyužitých portov dokážete ochrániť porty pred predčasným poškodením či znefunkčnením. Zablokovanie nevyužitých portov nielenže chráni pred vonkajšími vplyvmi ale chráni aj pred útočníkmi. SmartKeeper ponúka komplexné portfólio produktov v odvetví ochrany IT techniky (najmä IT portov), ktoré pozostáva zo širokej škály hardvérových bezpečnostných zámkov a kľúčov k nim pre rôzne zariadenia.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »