OCHRANA MEDICÍNSKEJ TECHNIKY V NEMOCNICIACH

Výrobcovia medicínskej techniky vyvíjajú nové, vysoko sofistikované a stále viac prepojené výrobky. Tieto produkty ponúkajú širokú škálu výhod: vylepšenie liečby, presnejšia diagnostika, lepšie monitorovanie pacienta, automatizované riadenie, centrálne podávanie správ a zhromažďovanie údajov. Táto zvýšená konektivita však prináša riziká pre pacientov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Aj napriek intenzívnym investíciám do vývoja nových zdravotníckych technológií sa často stretávame so zanedbaním IT bezpečnostnej stránky týchto produktov. Výsledkom je, že existuje množstvo zariadení, ktoré hackeri môžu ľahko napadnúť. Hackeri majú často podrobné informácie o zariadeniach, na ktoré sú zacielené, a majú sofistikované nástroje a zručnosti, ktoré možno použiť na rozvoj útokov.

Americká vládna agentúra FDA o kybernetickej bezpečnosti udáva usmernenie pre výrobcov zdravotníckych pomôcok a medzi tieto usmernenia patrí:

  • Obmedzenie neoprávneného prístupu k zdravotníckym pomôckam
  • Zakázanie všetkých nepotrebných portov a služieb

Je zrejmé, že dodržiavanie bezpečnostných pokynov je dôležité, a preto SmartKeeper prináša riešenie pre fyzické zabezpečenie medicínskej techniky v zdravotníckom sektore proti krádeži, zneužitiu čí napadnutiu hackermi.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »