AKO ZABEZPEČIŤ ŠKOLSKÉ POČÍTAČE V UČEBNIACH A LABORATÓRIÁCH?

Počítače vo vzdelávacom prostredí sú vďaka častosti používania jedny z najviac rizikových z pohľadu bezpečnosti. V súčasnej dobe veľmi rýchlim tempom narastá množstvo počítačov v školách. S nárastom počtu počítačov sa samozrejme zvyšuje aj náročnosť na údržbu a stálosť takýchto počítačových prostredí. Veľa škôl má problém, aby sa počítače v ich učebniach využívali na to, na čo sú určené a aby sa dosiahla maximálna efektivita pri ich využívaní s ohľadom na zachovanie požadovanej IT bezpečnosti hardvéru a dát.

Veľký počet denných užívateľov, obmedzené zdroje pre IT personál a obrovské množstvo počítačov i laboratórií, ktoré musia spoločne fungovať. IT pracovníci si nemôžu dovoliť mať počítačové systémy dlhšiu dobu nefunkčné, a preto ochrana pred zneužitým školských systémov je prvoradá. Vďaka zámkom SmartKeeper môžu byť učitelia a školský personál oslobodení od únavného  dozoru a osobnej ochrany. Spoľahlivé riešenie SmartKeeper nielenže redukuje riziko možného narušenia vyučovania bezpečnostnými incidentmi, ale zaručuje, aby boli všetky zdroje potrebné pre vyučovanie dostupné iba pre oprávnené osoby. Žiaci a študenti nemajú možnosť odpájať periférne zariadenia (klávesnice, myší, USB kľúče…) čím sa znižuje počet krádeží. V prípade zablokovania otvorených portov žiaci či študenti nemajú možnosť podvádzať pri testoch či skúškach. Zaslepenie USB portov zamedzuje, aby si žiaci svojvoľne pripájali svoje USB kľúče či iné zariadenia ku školským počítačom.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »