AKÉ REFERENCIE MAJÚ RIEŠENIA SMARTKEEPER?

Od roku 2010 sa riešenia SmartKeeper predávajú po celom svete, vládam, štátnym orgánom, medzinárodným agentúram či veľkým lokálnym ako aj nadnárodným spoločnostiam, ktoré pôsobia v oblastiach ako:

  • informačné technológie, elektronika a telekomunikačné systémy,
  • kozmický program, všeobecný výskum a výroba v oblasti letectva,
  • potravinársky, chemický, stavebný a farmaceutický priemysel,
  • bankovníctvo a poisťovníctvo,
  • energetika a automatizácia,
  • automobilový a strojársky priemysel,
  • vnútorná bezpečnosť krajín.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »