11 VÝZIEV, KTORÝM ČELIA SÚČASNÉ BEZPEČNOSTNÉ PROSTREDIA

 • Ťažké rozlíšiť a kontrolovať riziká v distribuovaných sieťach
 • Ťažké udržiavať viacúrovňové bezpečnostné systémy a riadiť zvýšené riziko
 • Nadmerné náklady na bezpečnostné riešenia a ochranu hardvéru
 • Problém pre dosiahnutie efektívnej a merateľnej návratnosti investícií pri ochrane PC, laptopov, serverov a sietí
 • Náročná kontrola bezpečnosti proti úniku dát / informácií zvnútra a hackingu zvonku
 • Je skoro nemožné regulovať skryté kanály a zadné dvierka informačných systémov
 • Je veľmi ťažké sa chrániť proti novým hrozbám a nástrahám
 • Legislatívne požiadavky obzvlášť pre spoločnosti disponujúce kritickou infraštruktúrou, napríklad Zákon o kybernetickej bezpečnosti (ZoKB)
 • Zvyšujúci sa tlak na súlad s predpismi, bezpečnostnými požiadavkami, kybernetickými zákonmi a ochranou osobných údajov (napríklad regulácia EÚ známa pod skratkou GDPR)
 • Ochrana korporátneho hardvéru počas služobných ciest v hoteloch a na verejných miestach (letiská, vlakové a autobusové stanice)
 • Zabezpečenie nepretržitej 24/7 prevádzky kritickej infraštruktúry (elektrárne, vodárne, plynárne, …), nemocníc a výrobných technológií.

Bezpečnostné produkty SmartKeeper boli vyvinuté s cieľom zabrániť neželaným vstupom do a výstupom z informačných systémov. Produkty SmartKeeper sú jednoduché, ale nákladovo efektívne a predstavujú prvé čisto fyzické zabezpečenie a ochranu informačných systémov.

OCHRANA PRIPOJENÝCH SIEŤOVÝCH KÁBLOV

Fyzický kábel v súčasnosti poskytuje bezpečnejšie, spoľahlivejšie a vysokorýchlostné sieťové pripojenie, ako bezdrôtové pripojenie. Vďaka niekoľkým jednoduchým úpravám budú vaše káble čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

Read More »

PREDSTAVENIE LINK LOCK

Pomocou produktu Link Lock z rady Professional dokážete spravovať a kontrolovať používanie akéhokoľvek zariadenia USB. Alternatívou k profesionálnemu USB zámku je USB Cable Lock z

Read More »